W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanie cookies, w tym możliwości dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies znajdą Państwo w naszej "Polityce Prywatności". X

Historia

Historia FEROCO S.A. sięga 1946 roku, kiedy to utworzono Państwowe Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych z siedzibą w Poznaniu. Początkowo zajmowało się odbudową ze zniszczeń wojennych infrastruktury kolejowej. W kolejnych latach systematycznie zwiększał się zakres prowadzonych prac, zmieniała się także nazwa firmy. W 1953 roku powstało Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 10, a następnie, w 1991 roku Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych. W okresie tym popularna PRK-a prowadziła szereg prac związanych z budową i modernizacją linii i stacji kolejowych oraz linii tramwajowych, a także wykonując wiele znaczących mostów i wiaduktów na teranie całego kraju.
Zmiany ustroju polityczno-gospodarczego w Polsce przyniosły także przekształcenia przedsiębiorstwa. Od 1995 roku działamy jako spółka akcyjna. Początkowo funkcjonowaliśmy pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych S.A., a w lipcu 2007 r. ostatecznie przyjęliśmy nazwę FEROCO Spółka Akcyjna.

W 2004 roku, w związku ze zmianą właściciela i wejściem spółki do Grupy Kapitałowej MULTICO Zbigniewa Jakubasa, rozpoczął się nowy etap w rozwoju przedsiębiorstwa. Następstwem nowej strategii spółki było między innymi rozszerzenie zakresu działalności o roboty sieciowo-trakcyjne i zakup specjalistycznego sprzętu. Od tego czasu FEROCO S.A. konsekwentnie modernizuje i poszerza własny park maszynowy dla robót torowych i trakcyjnych.

W roku 2009, w ramach dalszego przeobrażania spółki, zakończono wdrożenie zinformatyzowanego systemu zarządzania SAP, rozbudowywanego w kolejnych latach o nowe moduły.

Z początkiem 2011r. spółka przeniosła się do własnej, nowoczesnej siedziby przy ulicy Wołczyńskiej w Poznaniu.

W tym roku wstąpiliśmy także do prestiżowej organizacji Railway Business Forum.

W dniu 02 grudnia 2014r. Sąd Upadłościowy w Poznaniu ogłosił upadłość FEROCO S.A. z możliwością zawarcia układu z wierzycielami, pozostawiając zarząd własny upadłego.

 

Bezpośrednim powodem zgłoszenia przez Zarząd Spółki wniosku o upadłość do Sądu była utrata płynności finansowej Spółki, powstała wskutek odstąpienia przez FEROCO S.A. z winy spółki PPMT w Gdańsku w styczniu 2014r. od umowy na kontrakcie dot. modernizowanej linii kolejowej Warszawa - Łódź na odcinku Warszawa Zachodnia - Skierniewice i zatrzymania przez PPMT należnego Spółce wynagrodzenia za wykonane roboty.

 

Aktualnie w ramach postępowania upadłościowego ustalana i weryfikowana jest lista wierzytelności a Spółka koncentruje się na terminowej realizacji trwających kontraktów oraz pozyskiwaniu nowych robót w ramach podwykonawstwa.
NAJWAŻNIEJSZE DATY

1946 - powstanie Państwowego Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych.

1953 - zmiana nazwy na Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 10 (PRK-10).

1960 - rozpoczęcie budowy bazy sprzętowo-transportowej i magazynowej przy ul.Nowosolskiej w Poznaniu.

1967 - rozpoczęcie robót eksportowych w byłej NRD, realizowanych do 1994 roku.

1975 - rozpoczęcie realizacji Centralnej Magistrali Kolejowej.

1981 -  rozpoczęcie budowy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST), realizowanej do 1997 roku.

1991 - zmiana nazwy na Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych.

1993 - rozpoczęcie budowy torów metra i lekkiej kolei w tureckiej Ankarze, zakończonej w1996 roku.

          - rozpoczęcie modernizacji strategicznej linii kolejowej E-20, realizowanej w ramach 25 kontraktów do 2008 roku.

1995 - przekształcenie firmy w Spółkę Akcyjną-Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych S.A,

1996 - rozpoczęcie budowy nowego Mostu Dworcowego w Poznaniu, realizowanej do 1998 roku.

1999 - uzyskanie Certyfikatu Zarządzania Jakością ISO 9001.

2000 - rozpoczęcie modernizacji linii kolejowej E-30.

2002 - rozpoczęcie prac na Moście Świętego Rocha, jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w Poznaniu, ukończonych w 2004r.

          - uzyskanie Certyfikatu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001.

2004 - wejście do Grupy Kapitałowej MULTICO Zbigniewa Jakubasa.

2006 - rozpoczęcie modernizacji Poznańskiego Węzła Kolejowego, zakończonej w 2008 roku.

          - rozpoczęcie przebudowy wiaduktu nad ul. Dolna Wilda w Poznaniu, ukończonej w 2007 roku.

2007 - zmiana nazwy firmy na FEROCO S.A.

          - rozpoczęcie prac na wiadukcie Kosynierów Górczyńskich w Poznaniu, realizowanych do 2008 roku.

2009 - zakończenie wdrożenia systemu SAP.

2011 - rozpoczęcie działalności w nowej siedzibie przy ulicy Wołczyńskiej 24 w Poznaniu,

- rozpoczęcie prac w styczniu 2011r. w trybie "projektuj i buduj" na kontrakcie "Linia E-30 na odcinku Tarnów - Dębica z przewidywanym terminem uzyskania przejezdności
 
  do końca 2015r. 

          - rozpoczęcie w lutym 2011r. robót na linii E-65 na odcinku Ciechanów – Mława, zakończonych w sierpniu 2013r.

- rozpoczęcie w marcu 2011r. modernizacji linii kolejowej E-65 w zakresie LCS Gdynia i LCS Gdańsk, zakończonych zgodnie z kontraktem w marcu 2014r.

2012 - rozpoczęcie w lipcu 2012r. prac na modernizowanej linii kolejowej C - E 30 na szlaku Opole Groszowice - Opole Wschodnie, zakończonych w listopadzie 2013r.

2013 - rozpoczęcie w maju 2013r. robót na modernizowanej linii kolejowej Warszawa Łódź na odcinku Warszawa Zachodnia - Skierniewice. Odstąpienie przez FEROCO w styczniu

 2014r. od umowy na tym kontrakcie z winy Głównego Wykonawcy PPMT Gdańsk i związane z tym perturbacje finansowe (zatrzymanie wynagrodzenia za wykonane roboty)

 stało się powodem utraty płynności finansowej i postawienia Spółki w stan upadłości układowej w grudniu 2014.

2014 - rozpoczęcie w styczniu 2014r. prac na modernizowanej linii Warszawa - Łódź w zakresie LCS Skierniewice, z przewidywanym terminem zakończenia w kwietniu 2016r.

- rozpoczęcie w marcu 2014r. robót w zakresie przebudowy Mostu Uniwersyteckiego Wschodniego i Zachodniego w Poznaniu z przewidywanym terminem zakończenia w

  grudniu 2015r.

2015 - rozpoczęcie w sierpniu 2015r. robót na linii 351 Poznań Główny - Szczecin Główny, szlak Wronki - Miały z terminem zakończenia w grudniu 2015r.
W ciągu naszej 69-letniej historii zrealizowaliśmy:

  • 1700 km linii kolejowych i tramwajowych,
  • 1600 km elektryfikacji linii kolejowych,
  • 18 km mostów, wiaduktów i tuneli,
  • 2 mln m3 obiektów kubaturowych.